Apollon Yhteiskoulu - oppimisen iloa kannustavassa yhteisössä

Apollon Yhteiskoulu tarjoaa yleissivistävää opetusta yläkoulussa ja lukiossa. Pieni ja lämminhenkinen oppilaitoksemme tarjoaa nuorelle turvallisen ympäristön ja välittävää vuorovaikutusta matkalla aikuiseksi. Apollossa panostamme yhteisölliseen toimintaan ja jokaisen yksilölliseen kohtaamiseen. Tuemme jokaisen oppijan vahvuuksia ja kannustamme häntä saavuttamaan tavoitteensa opinnoissaan. Yläkoulussa on sisäisenä painotuksena Luova linja sekä syksystä 2024 alkaen Montessori-linja. Olemme myös osa pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiaa eli Urheaa. Apollon yläkoulu toimii Konalan ja Malminkartanon lähikouluna. Lukiomme on yleislukio, jossa tällä hetkellä on hieman alle 200 opiskelijaa. Apollon Yhteiskoulu toimii Munkkiniemessä (Laajalahdentie 23) tammikuun alusta 2024 arviolta viiden vuoden ajan. Konalan ja Malminkartanon yläkoululaiset kulkevat Munkkiniemeen koulun kustantamina julkisella liikenteellä.