Kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattorin ja psykologin työn tavoitteena on edistää nuoren kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Varhainen tuen tarjoaminen ja ennalta ehkäisevä työote ovat yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön ytimessä. Perusta auttamiselle muodostuu nuoren tarpeista, voimavaroista ja omiin asioihin vaikuttamisesta sekä työntekijän ammatillisesta näkemyksestä.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä kuraattori ja psykologi tekevät yhdessä koulun muiden työntekijöiden kanssa. Yhteisötason työtä ovat mm. erilaiset ryhmät, luokkakartoitukset ja luokkatyöskentely sekä jokavuotiset ryhmäyttämisprosessit.

Kuraattorin työssä keskeistä on tukea nuoren sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Yhdessä nuoren kanssa keskustellen kartoitetaan nuoren voimavaroja sekä opiskelu-/elämäntilannetta ja etsitään riittävää tukea onnistuneen koulutyön ja kasvun turvaamiseksi. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös nuoren vanhempien, opettajien ja muiden nuoren tukiverkostoon kuuluvien kanssa.

Voit hakeutua kuraattorille esimerkiksi opintojen etenemisen pulmissa, poissaolojen tai vaikean elämäntilanteen takia. Kuraattori voi auttaa myös itsenäistymiseen, ihmissuhteisiin ja kiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Kuraattorin tavoittaa koulupäivisin ma - pe, ajan voit varata soittaen, tekstiviestillä, lähettämällä sähköpostia tai wilman kautta.

Aija Pennanen, 040 4559077
aija.pennanen@ayk.fi

Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä. Käyttäytyminen on yhteydessä mielen toimintoihin. Näitä ilmiöitä kuunnellen, jäsentäen ja ymmärtäen psykologi tukee psyykkistä ja sosiaalista kasvua, itsetuntemusta ja ihmissuhteita, oppimista ja koulunkäyntiä. Keskiössä on nuoren osallisuus omien asioiden hoidossa. Työ on luottamuksellista ja toteutuu prosessinomaisessa yhteistyössä nuoren, vanhempien sekä koulun ja koulun ulkopuolisten auttajatahojen kanssa.

Psykologi on koululla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Ajan voi varata käymällä työhuoneessa, puhelimitse tai wilma-viestillä.

Eeva Reinilä-Haikonen, 040 4559087
eeva.reinila-haikonen@ayk.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Muina aikoina oppilaat voivat kääntyä Malminkartanon terveysaseman puoleen, puhelin 09-310 48210.

Terveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät oppilaille terveystarkastuksia, auttavat äkillisissä sairastapauksissa ja tapaturmissa ja ohjaavat tarvittaessa eteenpäin. Malminkartanon hammashoitolassa hoidetaan kaikkien helsinkiläisten perusopetuksen oppilaiden hampaat.

Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelinnumerosta  050-3105623. Koululääkäri ottaa oppilaita vastaan ajanvarauksella.

Huom!  Tapaturmien sattuessa on hakeuduttava hoitoon terveyskeskuksen kautta. Oppilaiden vakuutukset eivät korvaa yksityisten lääkäriasemien antamaa hoitoa