Miten Apollosta tuli Apollo?

Apollon Yhteiskoulun nimi tuo mieleen Töölössä sijaitsevan Apollonkadun. Sinne on moni myös päätynyt koululle suunnistaessaan. Koulu löytyy kuitenkin Malminkartanosta. Ei ensin mainittu mielleyhtymäkään ihan vailla perusteita ole. Aloitetaanpa alusta.

Maamme itsenäistymisen jälkeiseen koulutustarpeeseen Lisa Hagmanin v. 1919 perustama koulu sai nimekseen Yksityisluokat Helsingissä. Koulun opettajista monet tunnetaan legendaarisina usean oppilaspolven kasvattajina.

Näyn ja innon varjoon jääneiden taloudellisten realiteettien seurauksena "Lisan koulu" ajautui keväällä 1933 konkurssiin ja Kirkkokatu 6:een rakennettu koulurakennus siirtyi valtion omistukseen. Kyseisessä osoitteessa Apollon Yhteiskoululun kunniakkaita perinteitä jatkaa Helsingin yliopiston omistuksessa oleva Tieteiden talo.

Opettajakunnan ja oppilaiden vanhempien yhteistyön tuloksena koulun ylläpitäjäksi perustettiin kannatusyhdistys ja koulun nimi muuttui Helsingin V Yhteiskouluksi. Uusi koulu muodosti luontevan jatkon Yksityisluokille ja sai opetusministeriöltä helmikuussa 1934 luvan päästää ylioppilaita yliopistoon.

Valtion ilmoitettua, että se tarvitsee rakennuksen omaan käyttöönsä, koulun johtokunta ryhtyi uhkarohkeaan yritykseen oman koulurakennuksen saamiseksi. Vuonna 1936 valmistuikin uusi koulu Apollonkatu 11:ssä sijaitsevalle tontille, ja täältä koulu sai myös nimensä, jonka se on säilyttänyt siitä lähtien. Erityisesti sodan jälkeisinä vuosina koulu vakiinnutti asemansa töölöläisenä arvostettuna oppikouluna.

Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä v. 1977 Helsingin kaupunki antoi Apollon Yhteiskoululle vain suppenevan tehtävän eikä lainkaan omaa koulupiiriä. Johtokunta päätti tällöin anoa koulupiiriä Malminkartanosta luvaten rakentaa sinne uuden koulurakennuksen, jossa koulutyö alkaisi lukuvuoden 19851986 alussa. Tämä lupaus toteutui.

Peruskoulun oppilasmäärä oli pienimmillään Töölössä 76. Se kasvoi nopeasti Malminkartanon lähiönrakentamisen myötä ollen suurimmillaan 435 oppilasta lukuvuonna 19911992.

Koulu joutui vuosina 19891993 taistelemaan lukionsa säilyttämiseksi. Lääninhallituksen luopuessa lukioluokkien säännöstelystä kasvoi lukio nopeasti 2-sarjaiseksi.

Tällä hetkellä koulu jatkaa toimintaansa arvostettuna yleissivistävänä lähiökouluna tarjoten palveluksiaan sekä muualta Helsingistä että lähikunnista tuleville oppilaille.