Opiskelijakunnan toiminta

Jokainen lukiolainen kuuluu lukion opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee hallituksen siten, että lukion aloittavilta luokilta valitaan kaksi edustajaa kummastakin ryhmästä ja he jatkavat tehtävässään lukion loppuun. Opiskelijakunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka edustaa koko opiskelijakuntaa koulun johtokunnan kokouksissa kolmesti vuodessa. Opiskelijakunnan hallituksen ja puheenjohtajan välityksellä jokaisella lukiolaisella on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja opetussuunnitelmiin.

Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja huolehtii mm. vuotuisen päivätyökeräyksen järjestelyistä ja on mukana suunnittelemassa koulun arkea ja juhlia. Keväisin opiskelijakunta järjestää yhdessä yläkoulun oppilaskunnan kanssa oppilaskuntien toimintailtapäivän.

 

 

Opiskelijakunnan hallituksen edustajat luovuttivat syksyn 2016 taksvärkkikeräyksen tuoton
Lastenklinikan osasto 10:lle ennen joulua.