Henkilökunta

Rehtori:  Hilla Etelämäki, 040-827 4585
Apulaisrehtori, lukio ja yläkoulu: Riitta Korkeela, 040-455 4758
Apulaisrehtori, yläkoulu ja lukio: Elina Seppälä, 040-455 9086
Kanslia: koulusihteeri Riitta Douhaniaris, 040-455 9082

Sähköposti: kanslia(at)ayk.fi

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ayk.fi

Koulupsykologin sähköposti: viliina.rantaniska@hel.fi

Kouluterveydenhoitajan sähköposti: piia.andersson@hel.fi

Koulun ylläpitäjä on Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry.

Hallituksen puheenjohtaja: Virpi Koskinen, puh: 050-380 1272

Apollon Yhteiskoulun johtokunta: puheenjohtaja Maria Savolainen

Koulun muut puhelinnumerot

Kouluisäntä 040-455 9078, Jori Nummela
Opinto-ohjaaja 040-827 4908, Muru Juurola (luokat 8AB, 9C, 19AB, 21AB)
Opinto-ohjaaja 040-455 9084, Anna Mäenpää (luokat 7,9ABD, 18A, 20AB)
Opinto-ohjaaja 050-356 7589, Anu Karanko (luokat 8CD) ja resurssiopettaja
Design-linjan koordinaattori 040-4559087, Karoliina Paavilainen (ro 21B)
Erityisopetus, 040-455 9085, Saara Siikanen (lv 8-9E)
Erityisopetus, 040-455 9086, Elina Seppälä (lv 7E)
Erityisopetus, laaja-al. 040-455 9076, Petra Jäppinen (lv 9D)
Erityisopetus, laaja-al.  040-455 9081, Kerttu Alaspää (lv 8A)
Koulukuraattori  040-455 9077, Aija Pennanen
Koulupsykologi  050-401 3366, Viliina Rantaniska (paikalla ma - ke)
Kouluterv.hoitaja 050-310 5623, Piia Andersson (paikalla ma - pe, yhteys myös wilmaviestillä)
Yhteisöpedagogi 040-827 4917, Arho Viitala
Liikunnan opettaja 045-807 2210, Petri Mononen (lv 9A)
Liikunnan opettaja 045-807 2211, Emmi Mörsky (lv 8B)
Liikunnan opettaja 040-827 4646, Linda Levaniemi
Tekninen työ  040-455 9089, Heikki Pietarinen
Musiikki 040-455 9097, Nacera Ketroussi
7D:n luokanvalvoja 050-554 1106, Leena Lampila
8D:n luokanvalvoja 040-455 9083, Katri Takkinen
9C:n luokanvalvoja 040-455 9075 Pauliina Harjula
21A:n ryhmänohjaaja 040-827 2277, Maija-Liisa Tervomaa
20B:n ryhmänohjaaja 050-551 0882, Suvi Vesama
Tekninen tuki 040-455 9079 Saana Uljas
IT-tuki 040-827 5005 Nikos Ntouchaniaris

Opettajat ja opetettavat aineet

Etelämäki Hilla, rehtori, matematiikka
Korkeela Riitta, apulaisrehtori, matematiikka
Seppälä Elina, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja
Alaspää Kerttu, erityisopettaja
Eerolainen Mari, englanti
Elhashash Sanni, koulunkäynninohjaaja
Grön Tarja, kotitalous
Harju Timo, ortodoksiuskonto
Harjula Janika, ruotsi, elämänkatsomustieto
Harjula Pauliina, biologia, maantiede, tukioppilaiden ohjaaja
Haukka Anni-Kaisa, musiikki
Hietala Anna, biologia, maantiede
Hyvärinen-Hellberg Eija, koulunkäynninohjaaja
Jaatinen Kati, äidinkieli
Jäppinen Petra, erityisopettaja
Juurola Muru, opinto-ohjaus
Kanto-Niskanen Elina, äidinkieli
Karanko Anu, opinto-ohjaus, resurssiopettaja
Karppelin Jaakko, matematiikka
Ketroussi Nacera, musiikki
Koivuniemi Pilvi, biologia ja maantiede
Kokko Minna, kuvataide
Lampila Leena, englanti, ranska, saksa
Leinonen Tiina-Maria, fysiikka, kemia, matematiikka
Lepänaho Riitta, fysiikka, kemia, matematiikka, lukion opiskelijakunnan ohjaaja
Levaniemi Linda, liikunta ja terveystieto
Meri Emmi, englanti (toimivapaalla)
Mononen Petri, liikunta ja terveystieto
Mäenpää Anna, opinto-ohjaus
Mörsky Emmi, liikunta, terveystieto
Oksanen Reetta, uskonto, yhteiskuntaoppi ja historia
Paavilainen Karoliina, historia ja uskonto
Pietarinen Heikki, käsityö ja elämänkatsomustieto
Pullinen Kaisa, kemia, matematiikka (toimivapaalla)
Savela Kirsi, ruotsi
Seppälä Elina, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja
Siikanen Saara, erityisluokan opettaja
Tás Eva, kemia, fysiikka, matematiikka
Takkinen Katri, kuvataide, käsityö
Tervomaa Maija-Liisa, uskonto, psykologia ja filosofia
Uljas Saana, fysiikka ja kemia
Uski Isa, biologia, maantiede
Uusimäki Maria, matematiikka ja kemia
Vesama Suvi, äidinkieli ja ilmaisutaito
Wainio Elina, ruotsi, äidinkieli ja suomi toisena kielenä

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä