Henkilökunta

Rehtori:  Hilla Etelämäki, 040-827 4585
Apulaisrehtori, lukio ja yläkoulu: Riitta Korkeela, 040-455 4758
Apulaisrehtori, yläkoulu ja lukio: Elina Seppälä, 040-455 9086
Kanslia: koulusihteeri Riitta Douhaniaris, 040-455 9082

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ayk.fi
Koulupsykologin sähköposti: siiri.nuolioja@hel.fi

Koulun ylläpitäjä on Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry.

Hallituksen puheenjohtaja: Virpi Koskinen, puh: 050-380 1272

Apollon Yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja: Heli Kärkkäinen, puh. 041-505 9985.

Koulun muut puhelinnumerot

Opettajainhuone 040-455 9088
Kouluisäntä 040-455 9078, Jori Nummela
Opinto-ohjaaja 040-455 9075, Rania Taina (luokat 8, 19AB, 17AB )
Opinto-ohjaaja 040-455 9084, Anna Mäenpää (luokat 7, 9 ja 18AB)
Erityisopetus, 040-455 9085
Erityisopetus, 040-455 9086, Elina Seppälä
Erityisopetus, laaja-al. 040-455 9081, Petra Jäppinen
Erityisopetus, laaja-al.  040-455 9076
Koulukuraattori  040-455 9077, Aija Pennanen
Koulupsykologi  050-401 3266, Siiri Nuolioja (paikalla ma ja ti)
Kouluterv.hoitaja 050-310 5623, Paula Sarja (paikalla ma-ke) 
Liikunnan opettaja 045-807 2210, Petri Mononen
Liikunnan opettaja 045-807 2211, Kristiina Varblane
Kotitalous 040-455 9083
Tekninen työ  040-455 9089, Heikki Pietarinen
Opiskelijaravintola Apollon Helmi 040-570 5426, s-posti: apollon.yhteiskoulu@amica.fi
9C:n luokanvalvoja 040-455 9097, Nacera Ketroussi
17B:n ryhmänohjaaja 040-872 277, Maija-Liisa Tervomaa

Vahtimestarit 040-827 4646

Opettajat ja opetettavat aineet syksyllä 2018

Etelämäki Hilla, rehtori, matematiikka

Korkeela Riitta, apulaisrehtori, matematiikka

Seppälä Elina, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja

Auvinen Päivi, ruotsi ja saksa

Grön Tarja, kotitalous

Harju Timo, ortodoksiuskonto

Harjula Pauliina, biologia, maantiede

Jaatinen Kati, äidinkieli

Jäppinen Petra, erityisopettaja

Kangas Sini, historia ja yhteiskuntaoppi

Karppelin Jaakko, matematiikka

Ketroussi Nacera, musiikki

Koivuniemi Pilvi, biologia ja maantiede

Kokko Minna, kuvataide

Kosonen Sari, koulunkäynninohjaaja

Lampila Leena, englanti, ranska ja saksa

Lappalainen Paula, matematiikka, fysiikka, kemia

Lepänaho Riitta, fysiikka, kemia ja matematiikka, lukion opiskelijakunnan ohjaaja

Meri Emmi, englanti

Mononen Petri, liikunta ja terveystieto

Mäenpää Anna, opinto-ohjaus

Oksanen Reetta, uskonto, historia ja tukioppilaiden ohjaaja

Paavilainen Karoliina, historia ja uskonto

Paavola Annette, erityisopettaja ja suomi toisena kielenä

Pietarinen Heikki, käsityö ja elämänkatsomustieto

Päivinen Marja-Liisa, kotitalous ja kemia

Savela Kirsi, ruotsi

Seppälä Elina, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja

Takkinen Katri, kuvataide, käsityö

Tervomaa Maija-Liisa, uskonto, psykologia ja filosofia

Uljas Saana, fysiikka ja kemia

Uusimäki Maria, matematiikka ja TVT-tutoropettaja

Valkama Kari, matematiikka, tietotekniikka, IT-tuki  ja TVT-tutoropettaja

Varblane Kristiina, liikunta ja terveystieto

Vesama Suvi, äidinkieli ja ilmaisutaito

Wainio Elina, ruotsi, ranska ja suomi toisena kielenä

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä