Henkilökunta

Rehtori:  Hilla Etelämäki, 040-827 4585
Apulaisrehtori, lukio ja yläkoulu: Riitta Korkeela, 040-455 4758
Apulaisrehtori, yläkoulu ja lukio: Elina Seppälä, 040-455 9086
Kanslia: koulusihteeri Riitta Douhaniaris, 040-455 9082

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.ayk.fi

Koulun ylläpitäjä on Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry.

Hallituksen puheenjohtaja: Virpi Koskinen, puh: 050-380 1272

Apollon Yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja: Heli Kärkkäinen, puh. 041-505 9985.

Koulun muut puhelinnumerot

Opettajainhuone 040-455 9088
Kouluisäntä 040-455 9078, Jori Nummela
Lukion opinto-ohjaaja 040-455 9075, Laura Savolainen
Yläkoulun oppilaanohjaaja 040-455 9084, Senja Jokela
Erityisopetus, 040-455 9085, Maija Koski
Erityisopetus, 040-455 9086, Elina Seppälä
Erityisopetus, laaja-al. 040-455 9081, Anna-Maria Vuohelainen
Erityisopetus, laaja-al.  040-455 9076, Annette Paavola
Koulukuraattori  040-455 9077, Aija Pennanen
Koulupsykologi  040-455 9087, Eeva Reinilä-Haikonen (paikalla ma, ti, pe)
Kouluterv.hoitaja 050-310 5623, Riitta Piekkari (paikalla ma-ke) 
Liikunnan opettaja 045-807 2210, Petri Mononen
Liikunnan opettaja 045-807 2211, Maria Karhulahti-Heinonen
Kotitalous 040-455 9083
Tekninen työ  040-455 9089, Heikki Pietarinen
Opiskelijaravintola Apollon Helmi 040-570 5426, Kirsi Ehtamo, s-posti: apollon.yhteiskoulu@amica.fi
7C:n luokanvalvoja 040-455 9097, Isa Uski
17B:n ryhmänohjaaja 040-872 277, Maija-Liisa Tervomaa

Vahtimestarit 040-827 4646

Opettajat ja opetettavat aineet syksyllä 2017

Etelämäki Hilla, rehtori, matematiikka

Korkeela Riitta, apulaisrehtori, matematiikka ja tietotekniikka

Seppälä Elina, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja

Auvinen Päivi, ruotsi ja saksa

Azevedo Hanna, kuvataide, käsityö, peruskoulun oppilaskunnan ohjaaja

Eerolainen Mari, englanti

Grön Tarja, kotitalous

Harju Timo, ortodoksiuskonto

Harjupatana Veera, englanti

Jaatinen Kati, äidinkieli

Jokela Senja, peruskoulun oppilaanohjaus

Kangas Sini, historia ja yhteiskuntaoppi

Karhulahti-Heinonen Maria, liikunta ja terveystieto

Karppelin Jaakko, matematiikka

Kaskinen Jussi, äidinkieli ja ilmaisutaito

Ketroussi Nacera, musiikki

Koivuniemi Pilvi, biologia ja maantiede

Kokko Minna, kuvataide

Koski Maija, erityisluokanopettaja

Lampila Leena, englanti, ranska ja saksa

Lepänaho Riitta, fysiikka, kemia ja matematiikka, lukion opiskelijakunnan ohjaaja

Mononen Petri, liikunta ja terveystieto

Niskanen Elina, äidinkieli, ilmaisutaito ja suomi toisena kielenä

Oksanen Reetta, uskonto, historia ja tukioppilaiden ohjaaja

Paavilainen Karoliina, historia ja uskonto

Paavola Annette, erityisopettaja ja suomi toisena kielenä

Pietarinen Heikki, käsityö ja elämänkatsomustieto

Päivinen Marja-Liisa, kotitalous ja kemia

Savela Kirsi, ruotsi

Savolainen Laura, lukion opinto-ohjaaja ja tutorohjaaja

Tervomaa Maija-Liisa, uskonto, psykologia ja filosofia

Uljas Saana, fysiikka ja kemia

Uski Isa, biologia ja maantiede

Uusimäki Maria, matematiikka ja TVT-tutoropettaja

Valkama Kari, matematiikka, tietotekniikka, IT-tuki  ja TVT-tutoropettaja

Verdiyeva Ulfat, koulunkäynninohjaaja ja islamin uskonto

Vuohelainen Anna-Maria, laaja-alainen erityisopetus

Wainio Elina, ruotsi, ranska ja suomi toisena kielenä

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä