Apollon Yhteiskoulu on Urhean yläkouluverkoston liikuntalähikoulu!

Ilmoittautuminen Urhea-toimintaan täältä

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. Apollon Yhteiskoulu takaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennuksen avulla.

Apollon yhteiskoulussa Urhea-oppilaalla on mahdollisuus liikkua kouluaikana tuntijaon mukaiset liikuntatunnit sekä osallistua 1-2 vuosiviikkotuntia valinnaisaineliikuntaan joka vuosiluokalla. Urhea-oppilas on aina etusijalla pääsemään koulussa järjestettäviin valinnaisaineliikunnan ryhmiin.

Urhea-oppilaat osallistuvat kerran viikossa koulun järjestettävään Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennukseen koulun lähiympäristössä. Valmennus on luonteeltaan yleisvalmennusta, henkilökohtaisten fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämistä, joka soveltuu hyvin eri lajien urheilijoille. 

Urhea-oppilaalla on mahdollisuus osallistua joustavasti kilpailumatkoihin ja harjoitusleireihin lukuvuoden aikana. Koulu tekee tarvittaessa yhteistyötä urheiluseuran kanssa, johon oppilas kuuluu. Seurayhteistyö suunnitellaan urheilijakohtaisesti.

Urhea-oppilaat valitaan kuudennen luokan keväällä Apollon Yhteiskouluun hakeneista ja valituista uusista seitsemäsluokkalaisista. Mahdollista on myös hakea mukaan 8. ja 9. luokkien alussa syksyllä. Erillistä valintakoetta ei järjestetä, vaan oppilas hakee Urhea-toimintaan yllä olevalla hakulomakkeella. Valmennukseen osallistumisen edellytyksenä on innokas suhtautuminen urheiluun sekä koulutöiden hyvä hoitaminen ja koulun sääntöjen noudattaminen. Tavoitteellinen ja aktiivinen osallistuminen urheilu- ja liikuntatoimintaan koulun ulkopuolella katsotaan eduksi. Oppilas sitoutuu toimintaan allekirjoittamalla Urhean urheilijasopimuksen.

Jos oppilaan hakutoiveena on Apollon Yhteiskoulu, voi Urhea-toimintaan hakeutua myös yläkoulujen hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja Urheasta löydät www.urhea.fi