Perusopetuksen päättötodistus on arvokas!

Tuntijako 9. luokilla lukuvuonna 2018-2019

(7.-8. luokat jätetty kursivoituina näkyviin täydentämään yläkoulun oppimäärän kokonaiskertymää)

 

Oppiaine

7 lk

8 lk

9 lk

yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

3

3

9

A-kieli

2

3

3

8

B-kieli

2

2

2

6

Matematiikka

3

3

4

10

Biologia

1

1

1

3

Maantieto

1

1

2

4

Fysiikka

1

1

1

3

Kemia

1

2

1

4

Terveystieto

0,6

1,4

1

3

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

1

1

3

Historia

1

3

0

4

Yhteiskuntaoppi

0

0

3

3

Musiikki

1

0

0

1

Kuvataide

2

0

0

2

Käsityö

3

0

0

3

Liikunta

2

2

2

6

Taito- ja taideainevälys

0

1

0

1

Kotitalous

3

0

0

3

Oppilaanohjaus

0,4

0,6

1

2

Valinnaiset aineet

2

5

5

12

Yht.

30

30

30

90

Vapaaehtoinen A-kieli

2

3

3

8