Perusopetuksen päättötodistus on arvokas!

Tuntijako 7.- 9.  luokilla lukuvuonna 2020-2021

 

LK

7

8

9

Yhteensä

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

3

4

10

A-kieli

2

2

3

7

B-kieli

2

2

2

6

Matematiikka

3

4

4

11

Ympäristöoppi

     

0

Biologia ja maantieto

2

2

3

7

Fysiikka ja kemia

2

3

2

7

Terveystieto

1

1

1

3

Uskonto/ET

1

1

1

3

Historia ja yhteiskuntaoppi

2

2

3

7

Musiikki

1

1

 

2

Kuvataide

2

   

2

Käsityö

2

   

2

Liikunta

2

3

2

7

Kotitalous

3

   

3

Taito-ja taideaineiden valinnainen*

2

2

1

5

Oppilaanohjaus

0

1

1

2

Valinnaiset aineet **

 

3

3

6

Oppilaan tuntimäärät ***

30

30

30

90

Vapaaehtoinen A2-kieli ****

2

2

2

6

Vapaaehtoinen B2kieli ****

 

2

2

4

Oppilaan tunnit, jos A2-kieli

32

32

32

96

Painotus, ilman A2-kieltä

30

30

30

 
 

30

30

30

 

Valtakunnalliset minimitunnit ja HKI lisä  B1

30

30

30

 

* päätetty opetuksen järjestäjän tasolla, miten toteutetaan.

 

**  toteutetaan aina oppilaan valintana