Apollon yläkoulussa annetaan yleisopetusta.
Koulussamme toimii  Luova linja.
Oppilas voi myös hakeutua syksyllä 2024 aloittavalle Montessori-linjalle.
Lisäksi koulumme osallistuu Urhea-toimintaan.

Yläkoulussa on laaja valikoima kursseja liikunnasta ilmaisutaitoon. Koulu osallistuu kansainvälisiin projekteihin, joissa oppilaat tutustuvat samanikäisiin eri kulttuureista.

Kielivalikoimassamme A-kielinä opetetaan englantia, ranskaa ja ruotsia. B1-kielenä on ruotsi, B2-kielinä ovat ranska ja saksa.

Opiskelua ja oppimista tuetaan monin tavoin koulun sisällä sekä vuorovaikutuksella kotien kanssa. Yhteisöllisyys ja oppimisen tukeminen ovatkin koulumme keskeisimmät teemat.
Apollo on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä kiusaamista. 
Vanhemmat voivat tukea koulun kasvatustehtävää liittymällä Vanhempainyhdistykseen tai Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistykseen.

Opiskelun osana koulu tarjoaa runsaasti opintokäyntejä yrityksiin, julkisiin laitoksiin sekä luonto- ja kulttuurikohteisiin. Näitä toteutetaan turvallisuus huomioon ottaen.

Koulumme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kierrättämällä ja lajittelemalla jätteensä. Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti yhteisen tulevaisuuden puolesta.

Lyhyesti