Yleisopetusta ja luova linja

Apollon yhteiskoulussa aloittaa syksyllä 2021 Luova linja. Linja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen musiikin, kuvataiteen ja käsityön toteuttamiseen. Linjalla tehdään myös erilaisia produktioita. Luovan linjan laajuus yläkoulun aikana  on seitsemän valinnaisainetuntia, joista viisi on taito-ja taideaineita.

Luovalle linjalle voi hakeutua  tällä lomakkeella.

Yläkoulussa on laaja valikoima kursseja liikunnasta ilmaisutaitoon. Koulu osallistuu kansainvälisiin projekteihin, joissa oppilaat tutustuvat samanikäisiin eri kulttuureista.
Painotettua opetusta toteutetaan 8.-9. luokilla, mutta painotuksiin ei enää voi hakeutua.

Kielivalikoimassamme A-kielinä opetetaan englantia, ranskaa ja ruotsia. B1-kielenä on ruotsi, B2-kielinä ovat ranska ja saksa.

Opiskelua ja oppimista tuetaan monin tavoin koulun sisällä sekä vuorovaikutuksella kotien kanssa. Apollo on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä kiusaamista. KiVa koulu ja työrauha ovat koulumme keskeisimmät teemat. Vanhemmat voivat tukea koulun kasvatustehtävää liittymällä Vanhempainyhdistykseen tai Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistykseen.

Opiskelun osana koulu tarjoaa runsaasti opintokäyntejä yrityksiin, julkisiin laitoksiin sekä luonto- ja kulttuurikohteisiin. Näitä toteutetaan turvallisuus huomioon ottaen.

Koulumme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita kierrättämällä ja lajittelemalla jätteensä. Oppilaskunnat toimivat aktiivisesti yhteisen tulevaisuuden puolesta.