TUNTIEN ALKAMISAJAT lukuvuonna 20202021

 

Koulupäivät alkavat klo 9.
Oppitunnit koulussamme ovat 90 minuutin pituisia.
Oppituntien alkamisajat ovat seuraavat:

9.00–10.30 oppitunti
10.30–11.00 (yläkoulun ruokailu, lukion välitunti)
11.00–12.30  oppitunti
12.30–13.00 (lukion ruokailu, yläkoulun liikuntavälitunti)
13.00–14.30 oppitunti
14.30–14.40 välitunti
14.40–16.10 oppitunti

Ryhmänohjaustuokiot pidetään kaikille lukiolaisille viikoittain pitkällä välitunnilla. 20ab:n ryhmänohjaustuokiot ovat aina keskiviikkoisin klo 10.30.
Kussakin jaksossa on kokonainen luokanvalvojan tai  ryhmänohjaajan tunti, jonka sisältö tiedotetaan jaksoittain.