Lukiossa opiskelet vähintään 75 kurssia

Opiskelu lukiossa

Opetussuunnitelmat
LOPS2016: 16ab, 17ab

Lukion ops 2005: 14a, 15ab

Uusi opetussuunnitelma (LOPS2016) on tuonut oppimiseen monialaisuutta, oppimisympäristöihin digitaalisuutta ja arviointiin monipuolisuutta.

Lukion oppimäärä

75 kurssia = 30 kurssia 1. vuonna + 30 kurssia 2. vuonna + 15 kurssia 3. vuonna
Pakollisia kursseja 47 – 52, riippuen siitä, onko pitkä vai lyhyt matematiikka ja/tai ruotsi
Syventäviä kursseja oltava vähintään 10 (liittyvät kiinteästi johonkin oppiaineeseen)
Soveltavia kursseja (valtakunnallisia tai koulukohtaisia)
Vähintään 2/3 kunkin aineen oppimäärään kuuluvista valtakunnallisista kursseista on oltava hyväksytysti suoritettuja.
Voit suorittaa myös enemmän kuin 75 kurssia

Oppitunnit

- viisijaksojärjestelmä, kukin jakso n. 7 viikkoa (37-38 työpäivää)
- oppitunnit 75 min (lukuun ottamatta joitakin aamu- ja iltapäivätunteja)
- kunkin kurssin oppitunteja on kolmena päivänä viikossa (paitsi kurssit, jotka on hajautettu kahteen jaksoon)
- varmista paikkasi kurssilla olemalla läsnä ensimmäisellä oppitunnilla tai ilmoita poissaolosta
- oppitunteihin liittyy myös kotityöskentelyä
- oppituntityöskentely otetaan arvioinnissa huomioon

 

Lukiossa etenemistahti on tiiviimpi kuin yläkoulussa. Siksi jokainen oppitunti on tärkeä ennen kaikkea osaamisesi kartuttamiseksi ja kotona tehtävän työn pohjaksi. Keskittynyt oppituntityöskentely ja säännöllinen kotitehtävien tekeminen tukee parhaiten arviointiviikon suorituksiasi. Opettele laatimaan opiskeluaikataulu, jonka mukaisesti valmistaudut kokeisiin.

Arviointiviikko

Kunkin jakson päätteeksi on arviointiviikko, jonka aikana kunkin oppiaineen osaamista arvioidaan oppiaineeseen soveltuvilla tavoilla. Koetta edeltävänä päivänä opettaja voi pitää koeharjoituksen, ”preppauksen”.  Kursseilla voidaan pitää myös välikokeita. Arviointiviikon koetilaisuudet alkavat klo 9.00 ja sisältävät mahdollisesti alkuorientaation. Opettaja ilmoittaa kokeen keston ja poistumisajan. Käytä riittävästi aikaa kokeessa myös pohdiskeluun ja tiedon prosessointiin, älä pelkästään tuota ulkoa opittua tietoa.

Jos et pääse kokeeseen sairauden tai esim. liikenne-esteen vuoksi, on sinun tai huoltajasi ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajallesi tai aineenopettajalle.  Mikäli et ilmoita poissaolostasi, sinulla on jäljellä vain yksi uusintamahdollisuus kurssikokeen suorittamiseen.

Arviointiviikon aikataulu julkistetaan koulun nettisivulla ja wilmassa, joten voit käyttää sitä apuna oman aikataulusi suunnittelussa. Muista tehdä kurssin aikana kaikki sen sisältämät osasuoritukset.