Yleissivistävää lukio-opiskelua

Apollon Yhteiskoulussa voit opiskella yleislinjalla tai Design-linjalla.

Yleislinja

Apollon lukio tarjoaa yleissivistävää opetusta. Lukiolaisen on suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joista 94-104 on pakollisia, riippuen matematiikan ja ruotsin oppimääristä.

Lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja. Tarjoamme kaikki pakolliset ja valtakunnalliset opinnot.

Lukiossamme voi suorittaa kuvataide- tai musiikkidiplomin. Liikuntadiplomin suoritus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Haagan yhteiskoulun kanssa. 
Lukiolaisella on mahdollisuus suorittaa myös tietokoneen @- tai A-tutkinto.

Pieni ja lämmminhenkinen lukiomme tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta tarpeen mukaan.

Useimmissa oppiaineissa on valtakunnallisten syventävien kurssen lisäksi paikallinen kertausopintojakso yo-kirjoituksiin valmistautumista varten. A-kielinä ovat englanti ja ruotsi.  

B1-kielenä on ruotsi. B2- ja B3-kielinä ovat ranska ja saksa, mikäli valitsijoita on riittävästi.

Opintovierailut ovat keskeinen osa useiden kurssien sisältöä.

Design-linja
Lukiossamme on toiminut syksystä 2019 alkaen Design-linja, jossa opiskelja perehtyy osana luko-opintoja muotoiluajattelun ja -oppimisen perusteisiin. Opintoihin kuuluu esimerkiksi designin historiaa, muotoiluajattelua ja palvelumuotoilua sekä oman tuotteen tai palvelun kehittämistä ideasta valmiiksi kokonaisuudeksi.

Design-linjan pakolliset opinnot:
1. Designin perusteet ja historia
2. Design@thinking
3. Yhteistyö ja vuorovaikutus
4. Palvelumuotoilu
5. Ideasta tuotteeksi

Design-opinnot sisältävät seuraavia elementtejä:
-          opiskelijan osallistuminen moduulin suunnitteluun ja toteuttamiseen
-          projektiluonteisuus
-          luovuuden ja ongelmanratkaisun toteutuminen laajasti ymmärrettynä
-          osaamisen jakaminen opiskelijaryhmän sisällä tai laajemmin
-          esiintyminen tai markkinointi