Tandem-yhteistyötä Apollon ja Lärkanin välillä

Apollon yhteiskoulu on aloittanut Tandem-yhteistyön Gymnasiet Lärkanin kanssa. Projektissa on mukana lukion ykkösiä ja kakkosia.

Tandem on opintojakso, jossa työskennellään pareittain tai kolmen hengen ryhmissä syntyperäisen kohdekielen puhujan kanssa. Osallistujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kehittävät kommunikointitaitojaan kohdekielessä. Lärkanin oppilaat opettavat ruotsia ja Apollon yhteiskoulun oppilaat suomea. Kumpikin osallistuja toimii vuorollaan oman kielensä opettajana ja molempia kieliä opiskellaan tasapuolisesti niin että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä. Tandem -projektin tarkoituksena on madaltaa kynnystä puhua ruotsia/suomea sekä lisätä kontakteja ja ymmärrystä osanottajien välille. Projektiin osallistujat vierailevat toistensa kouluissa ja ohjelma suunnitellaan osaamistavoitteiden ja opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan.