Lukiossa opiskelet vähintään 75 kurssia

Lukion oppimäärä muodostuu vähintään 75 kurssista, joista pakollisia on 47-52, riippuen matematiikan ja toisen kotimaisen kielen oppimäärästä. Loput ovat syventäviä kursseja, jotka liittyvät kiinteästi oppiaineeseen tai soveltavia kursseja. Suoritat lukion oppimäärän kolmessa vuodessa siten, että ensimmäisenä ja toisena vuonna kumpanakin suoritat n. 30 kurssia ja kolmannelle vuodelle jää 15 kurssia. Enemmänkin kursseja voit suorittaa. Lukiossa etenemistahti on tiiviimpi kuin yläkoulussa. Siksi jokainen oppitunti on tärkeä ennen kaikkea osaamisesi kartuttamiseksi ja kotona tehtävän työn pohjaksi. Myös arvioinnissa tuntityöskentely otetaan huomioon.

Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan yhden jakson aikana, jolloin 75-minuuttisia oppitunteja on viikon aikana kolme. Eräät taito- ja taideaineiden kurssit tai opintokäyntejä sisältävät kurssit on jaettu useammalle jaksolle (esim. liikunta, kestävä kehitys).

Viisijaksojärjestelmä ja koeviikko

Koulumme lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka ovat  37 – 38 työpäivän mittaisia. Jakson vaihtuessa lukujärjestys vaihtuu. Oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia.

Kunkin jakson päätteeksi on koeviikko, jonka aikana on koe kustakin jakson aikana päättyneestä kurssista. Poikkeuksena ovat eräät taito- ja taideaineiden kurssit. Kutakin koetta edeltävänä päivänä opettaja voi pitää koeharjoituksen, ”preppauksen”.  Yleensä koeharjoitukset alkavat klo 13.

Koetilaisuudet alkavat klo 9.00 orientaatiolla, joka kuuluu koeaikaan. Tämän jälkeen koe alkaa n. klo 9.30 ja päättyy klo 12.30. Jos saat kokeen valmiiksi aiemmin, voit poistua aikaisintaan klo 10.30.

Jos et pääse kokeeseen sairauden tai esim. liikenne-esteen vuoksi, on sinun tai huoltajasi ilmoitettava siitä viipymättä ryhmänohjaajallesi tai aineenopettajalle.  Mikäli et ilmoita poissaolostasi, sinulla on jäljellä vain yksi uusintamahdollisuus kurssikokeen suorittamiseen.

Koeviikon suorituksia tukee parhaiten keskittynyt oppituntityöskentely ja säännöllinen kotitehtävien tekeminen. Opettele laatimaan koeviikolle opiskeluaikataulu, jonka mukaisesti valmistaudut kokeisiin. Koeviikon aikataulu julkistetaan koulun nettisivulla ja wilmassa hyvissä ajoin, joten voit käyttää sitä apuna suunnittelussa.