Lukion arviointi

Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia siten, että 2/3 kunkin oppiaineen oppimäärän pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista on hyväksytty. Oppiaineen kokonaisarvosana muodostuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien keskiarvona. Tällöin koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit voivat vaikuttaa loppuarvosanaan korottavasti. Koulukohtaisen soveltavan ja syventävän kurssin on oltava suoritettu hyväksytysti ( vähintään arvosanalla 5 ), jotta se voidaan lukea opiskelijan oppimäärään. Päättöarvioinnin yhteydessä siis arvosanalla 4 arvioidut koulukohtaiset kurssit poistuvat kurssimäärästä.

Kurssien arvioinnissa käytetään joko numeroarviointia, suoritusmerkintää S, merkintää O tai merkintää K.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10. Suoritusmerkinnällä S arvioidaan aina opinto-ohjaus sekä kaikki soveltavat kurssit. Aineenopettaja voi harkintansa mukaan käyttää myös merkintää O missä tahansa kurssissa, mikäli opiskelija ei ole kurssin aikana suorittanut kaikkia asiaankuuluvia osasuorituksia. O-merkintä on täydennettävä seuraavan jakson loppuun mennessä. Täydentämättä jäänyt O-merkintä muuttuu merkinnäksi K (keskeytynyt), jota ei voi enää täydentää. Jos suoritusmerkinnällä arvioitava kurssi hylätään, siitä tulee merkinnäksi H.

Opiskelija ei voi jälkikäteen poistaa arvosanalla tai suoritusmerkinnällä arvioituja kurssejaan. Hänellä on kuitenkin oikeus myöhemmin muuttaa arviointitapaansa oppiaineissa, joissa sekä numero- että suoritusmerkintäarviointi on mahdollinen.

Jakson aikana suoritettujen kurssien arvosanat tulevat näkyviin Wilmaan koeviikon jälkeen ja toisinaan ne jaetaan myös paperilla. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on kuitattava jaksoarviointi allekirjoituksella tai ryhmänohjaajalle osoitetulla wilma-viestillä. Jos opiskelija on paljon poissa kurssin tunneilta tai hän ei muuten osallistu kurssin edellyttämällä tavalla, opettaja voi jättää kurssin arvostelematta, jolloin jaksotodistuksessa ei ole lainkaan merkintää ko. kurssista.

Opiskelija yhdessä ryhmänohjaajan ja aineenopettajan kanssa tarkkailee, ettei hylättyjä arvosanoja kerry yli kolmasosaa oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.